Yurt Dışı Kullanım Detayları

Yurt Dışı Kullanım Detayları

  TL ÖDEMELİ EKSTRE DÖVİZ ÖDEMELİ
(EURO veya USD) EKSTRE
Döviz Borcunun Hesaplanması Yabancı para cinsinden Kartınızla yaptığınız tüm nakit işlemler ile yurtdışında TL cinsinden yaptığınız işlemler ödeme tipiniz ne olursa olsun Türk Lirası (TL) olarak ekstrenize yansır. Yurt dışı harcama ve nakit işlemleriniz, hangi para cinsinden yapıldığına bakılmaksızın, Kartlı Sistem Kuruluşlarının kendilerince belirlenen kurları üzerinden USD’ye çevrilerek Bize iletilmektedir. (American Express kartlarla yapılan nakit dışı EURO harcamaları EURO olarak Bize iletilmektedir.) Ödeme tipinizi TL seçmeniz durumunda bu işlemler, işlem kaydının Kartlı Sistem Kuruluşlarının takas sisteminden Bize ulaştırıldığı anda mevcut döviz satış kurumuz üzerinden TL'ye çevrilir. Bunun sonucunda ortaya çıkabilecek Kambiyo Gider Vergisi tarafınızdan ödenmelidir. Yürürlükteki oran üzerinden uygulanacak bu verginin yanısıra yabancı para cinsinden yapılan işlemler nedeni ile kullanılan takas mahsuplaşma sistemleri için üçüncü kişi konumunda olan Kartlı Sistem Kuruluşlarına tarafımızca ödenen ücret ve komisyonlar, lisans bedelleri ve bunlara ilişkin vergiler dönem borcunuza dahil edilecektir. Yabancı para cinsinden yapılan harcama işlemlerine ilişkin ödeme tipinizi YP seçmeniz durumunda EURO ve USD cinsinden yapılan harcamalar (nakit ya da nakit niteliğinde olanlar hariç) aynı para cinsinden ve aynı tutarda, EURO ve USD haricindeki harcamalarınız ise, Kartlı Sistem Kuruluşlarının belirlediği kurlar üzerinden USD’ye çevirilir ve bu kuruluşlar tarafından ilave edilen ücret ve komisyonlarla birlikte Bankamıza iletilen bedeller USD cinsinden olmak üzere hesap özetinize borç kaydedilir. Bu durumda ekstrenizdeki toplam borç tutarınızın tamamını son ödeme tarihinde ilgili yabancı para cinsinden ödemeniz gerekir. Yabancı para ekstre borcunuzu kısmen veya geç ödemeniz veya hiç ödememeniz halinde, kalan borç tutarı son ödeme tarihini takip eden ilk gün, işlemin dönem borcunuza yansıtıldığı tarihte, Kartlı Sistem Kuruluşlarının takas sisteminden Bize ulaştırıldığı anda ilan ettiğimiz gişe döviz satış kurumuz üzerinden TL'ye çevrilir ve bir sonraki hesap kesim döneminde ekstrenize yansıtılır. YP harcamaların/dönem borcunuzun TL’ye dönüştürülmesi sonucunda ortaya çıkan Kambiyo Gider Vergisi tarafınızdan ödenmelidir. Yürürlükteki oran üzerinden uygulanacak bu verginin yanısıra yabancı para cinsinden yapılan işlemler nedeni ile kullanılan takas mahsuplaşma sistemleri için üçüncü kişi konumunda olan Kartlı Sistem Kuruluşlarına tarafımızca ödenen ücret ve komisyonlar, lisans bedelleri ve bunlara ilişkin vergiler dönem borcunuza dahil edilecektir
Minimum Ödeme Tutarı Dönem borcunun %25-50’si. Minimum ödeme tutarı 5 TL’den az olmayacak şekilde hesaplanır. Minimum ödeme tutarı borcunuzun %100'üdür.
Faiz Hesaplama Faiz hesaplamasında faiz ve ücretler tablosundaki bilgiler esas alınır. Yabancı para ekstre borcunuzu kısmen veya geç ödemeniz veya hiç ödememeniz halinde, kalan borç tutarı son ödeme tarihini takip eden ilk gün, işlemin dönem borcunuza yansıtıldığı tarihte, Kartlı Sistem Kuruluşlarının takas sisteminden Bize ulaştırıldığı anda ilan ettiğimiz gişe döviz satış kurumuz üzerinden TL'ye çevrilerek bir sonraki hesap kesim döneminde ekstrenize yansıtılır ve faiz hesaplamasında faiz ve ücretler bölümündeki bilgiler esas alınır.YP harcamaların/dönem borcunuzun TL’ye dönüştürülmesi sonucunda ortaya çıkan Kambiyo Gider Vergisi tarafınızdan ödenmelidir. Yürürlükteki oran üzerinden uygulanacak bu verginin yanısıra yabancı para cinsinden yapılan işlemler nedeni ile kullanılan takas mahsuplaşma sistemleri için üçüncü kişi konumunda olan Kartlı Sistem Kuruluşlarına tarafımızca ödenen ücret ve komisyonlar, lisans bedelleri ve bunlara ilişkin vergiler dönem borcunuza dahil edilecektir.
     
Moneysend/Visa Direct

Moneysend/Visa Direct uygulamaları aracılığı ile para gönderimi işlemlerinde, gönderilen tutarın kredi kartı hesabına alacak kaydedilmesi nedeni ile alınan ücrettir. Gönderilen tutar, yurtdışı takas kuruluşlarından USD olarak bankamıza iletilir ve işlem tarihinde şubelerimizde ilan ettiğimiz Döviz Alış kurumuzdan TL’na çevrilerek kredi kart sahibinin nezdimizdeki kredi kartına “KK Ödeme açıklaması ile alacak kaydedilir. MoneySend/ Visa Direct aracılığıyla para gönderilmesi esnasında, kartın kapalı olması, karta gelen transferlerin belli tutarların/adetlerin üzerinde olması durumunda işlem Bizim tarafımızdan reddedilir.Bu durumda Size bilgi aktarma yükümlülüğümüz bulunmadığı gibi, kart numarası ya da alıcı isminin yanlış girilmesi nedeniyle ilgili tutarın alıcıya ulaşmaması durumunda da bir sorumluluk ve yükümlülük üstlenmemekteyiz. Bu nedenle işlemlerin azami dikkat göstererek yapılması ve işlem öncesinde Sizin tarafından kontrol edilmesi önemlidir. Moneysend/Visa Direct işlemlerinde işleme konu tutarın %3’ü oranında ücret alınır.(bsmv eklenir)